Hjem / Karriere / Administrasjon

Administrasjon

Lund & Co har en kompetent og profesjonell administrasjon

Administrasjonen i Lund & Co har omfattende og årelang erfaring på våre saksområder. Den består av administrasjonssjef, organisasjonskoordinator, advokatassistent og advokatsekretær. IT og regnskap er tjenester som kjøpes inn eksternt, i den grad disse oppgavene ikke håndteres av administrasjonen selv.

Foruten å stå for de daglige administrative oppgavene i Lund & Co, bistår administrasjonen i Lund & Co også organisasjonene vi er juridiske rådgivere for. Dette innebærer en betydelig grad av selvstendig, utadrettet virksomhet som tilretteleggere og arrangører av kurs, seminarer, styremøter m.m. 

Vi søker administrasjonssjef - vikar

Vår administrasjonsleder går ut i 1 års permisjon i februar 2018. Vi søker en person som kan tre inn i hennes arbeidsoppgaver. Vi kan tilby en spennende og interessant hverdag med mange utfordringer og muligheter i et trivelig arbeidsmiljø.

Vi søker etter en moden og fleksibel person gjerne med regnskapserfaring og erfaring fra advokatbransjen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i:

  • Drifting av kontoret,
  • Bistand til advokatene
  • Koordinering av arbeidsoppgaver i administrasjonen 
  • Tilrettelegge for partnermøter og styremøter
  • Tilrettelegging og arrangere kurs og seminar
  • Bistand i forbindelse med anbud for salg og forvaltning av kraft.

Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med kursvirksomhet og landsmøter etc. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med firmaets organisasjonsansvarlig Vigdis Ekeland.

Søknadsfrist:
Så snart som mulig innen 1. desember. Det tas sikte på en snarlig tiltredelse.Søknad og CV kan sendes på epost til Henriette Hoel - hh@lundogco.no. Opplysninger om stillingen kan rettes til Henriette Hoel 99 11 99 24 eller per e-post til Per Andreas Bjørgan pab@lundogco.no.

Kontaktpersoner:

Hoel, Henriette

Administrasjonssjef
Mobil: 
+47 99 11 99 24
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: