Home / Karriere / Administrasjon

Administrasjon

Lund & Co har en kompetent og profesjonell administrasjon

Administrasjonen i Lund & Co har omfattende og årelang erfaring på våre saksområder. Den består av administrasjonssjef, organisasjonskoordinator, advokatassistent og advokatsekretær. IT og regnskap er tjenester som kjøpes inn eksternt, i den grad disse oppgavene ikke håndteres av administrasjonen selv.

Foruten å stå for de daglige administrative oppgavene i Lund & Co, bistår administrasjonen i Lund & Co også organisasjonene vi er juridiske rådgivere for. Dette innebærer en betydelig grad av selvstendig, utadrettet virksomhet som tilretteleggere og arrangører av kurs, seminarer, styremøter m.m. 

Ledig stilling

Vi har for tiden to ledige stillinger i administrasjon:

Vi søker regnskapsmedarbeider, for snarlig tiltredelse, se annonse på Finn og CVideo.

Videre søker vi kantinemedarbeider og bud, engasjement/deltidsstilling fra kl 11.00-14.00. Fri i skoleferier. Interesserte bes ta kontakt med Mariann Hernes Brynlund mhb@lundogco.no 

Kontaktpersoner:

Brynlund, Mariann Hernes

Administrasjons- og organisasjonskoordinator
Mobil: 
+47 99 11 99 60
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: