Hjem / Kompetanse / Fast eiendom

Fast eiendom

Lund & Co's kompetanse i fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendom rettsforhold omhandler både privatrettslige og offentligrettslige regler. Lund & Co i bistår i saker om

  • Plan- og bygningsrett
  • Nabotvister
  • Utbygginger
  • Forhandlinger
  • Ekspropriasjon
  • Skjønn

Stein Erik Stinessen var mangeårig medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett, og leder i fagutvalget i Juristenes Etterutdanningssenter, JUS. Caroline Lund var medlem av Samerettsutvalget II, NOU 2007:13 og 14, som behandlet spørsmålet om retten til land og vann i fylkene sør for Finnmark.

Oppdragsgivere

Partnerne i Lund & Co har i mer enn 20 år arbeidet med fast eiendoms rettsforhold, både for staten, kommuner og private. Lund & Co's advokater har omfattende oppdrag i skjønn og ekspropriasjonssaker, både for grunneiere og kommuner, særlig knyttet til store infratrukturtiltak, som vei, jernbane og kraftutbygging og kraftledninger.

Kontaktpersoner:

Stein Erik Stinessen, Caroline Lund, Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgan