Hjem / Kompetanse / Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

Arealplanlegging og utbygging 

Plan- og bygningsloven omfatter alt landareal og alle vassdrag i Norge. Alle fysiske tiltak reguleres derfor av loven. Både regulerings- og utbyggingaktiviteten har økt betraktelig de senere år.

Arealplanlegging og utbyggingsaker står sentralt i Lund & Co's praksis. Vi bistår klienter i reguleringsrettslige spørsmål, naborettslige spørsmål og ved forhandlinger, ekspropriasjon og skjønn.

Oppdragsgivere

Både grunneiere, naboer, kommuner og næringsliv er blant firmaets klienter på dette rettsområdet.

Kontaktperson:

Stein Erik Stinessen, Ulf Larsen og Per Andras Bjørgan