Hjem / Nyheter / Departementet vil endre eiendomsskattereglene og grensesnittet mellom kraftnett og produksjon
produksjonsrelatert nett

Departementet vil endre eiendomsskattereglene og grensesnittet mellom kraftnett og produksjon

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på LVKs eiendomsskatteseminar 11. mai 2017. Møt opp på seminaret for en nærmere orientering om saken.

Høringsnotatet fremstår som en omkamp om Høyesteretts dom fra 2015, som Gildeskål og LVK. Med departementets forslag vil selskapenes skatteplikt for kraftnett variere med hvordan selskapene selv velger å kategorisere dette. Kommunene vil også måtte foreta en (løpende) vurdering av hvor stor andel av nettet som er knyttet til kraftproduksjon. LVK mener at dagens grensesnitt, som har ligget fast siden 1960-tallet, og som det var bred konsensus om i Rødsethutvalget, bør videreføres. Departementets forslag er i strid med objektivsprinsippet, det skaper et uklart og flytende grensesnitt, som vil føre til stor usikkerhet og åpne for nye tvister. 

En enstemmig Høyesterett fastslår i SKS-saken (Rt-2015-1054) at såkalte produksjonslinjer er å anse som nettanlegg, og ikke del av kraftanlegget i eiendomsskattesammenheng. Når departementet foreslår å endre dette til et grensesnitt der det avgjørende er hva linjen brukes til, er det i strid med et grunnleggende prinsipp i eiendomsskattesammenheng, nemlig at man skal se bort fra eiers subjektive forhold. Departementet skriver:

«Som nevnt kan produksjonslinjer i tillegg til innmating av kraftproduksjon, også brukes til overføring og fordeling til andre sluttbrukere. I slike tilfeller må det avgjøres hvor stor del av linjen som «er knyttet til kraftproduksjonen». Departementet legger til grunn at det skal foretas en forholdsmessig fordeling av skattegrunnlaget basert på den faktiske bruken. Den delen som brukes til innmating verdsettes som del av kraftanlegget, mens den delen som brukes til overføring (fordeling) eiendomsbeskattes etter de ordinære reglene i eigedomskattelova og verdsettes til substansverdi.»

Videre foreslår departementet at produksjonslinjer som kraftanlegget leier, og ikke eier, ikke skal inngå i kraftanlegget, men eiendomsbeskattes separat. En slik forskjellsbehandling ut fra eierskap bryter også med grunnleggende prinsipper for eiendomsskatteplikten, og vitner om at departementet heller ikke har overskuet de økonomiske konsekvensene av forslaget. 

Departementet foreslår at nytt grensesnitt skal ha virkning fra eiendomsskatteåret 2019.

Høringsfristen er 25. juli 2017. LVKs høringssvar vil foreligge i god tid før fristen.

 

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.