Hjem / Nyheter / Dyreeiere får ikke full erstatning når dyr tas av rovvilt

Dyreeiere får ikke full erstatning når dyr tas av rovvilt

Advokat Norunn Løkken Sundet skriver i sin kronikk i Bondebladet at det er hysdyreierne som bærer belastningen med fredning av rovvilt. Advokatfirmaet Lund & Co DA har de siste årene bistått mange dyreeiere i saker om rovvilterstatning, både ved tap av husdyr og rein.  Advokat Sundet viser til at dyreeiere som har hatt store tap til rovvilt kun unntaksvis får dekket sine tap fullt ut. 

I dag er erstatningsreglen inntatt naturmangfoldloven § 19: «Når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, yter staten full erstatning for tapet (…).» Regelen er enkel, men virkeligheten er komplisert,

Dyreeier får ikke full erstatning. Dagens regler sikrer ikke dyreeier full erstatning slik det er forutsatt i naturmangfoldloven § 19, men pålegger dyreeier å bevise forhold som det er praktisk umulig å bevise. Reglene virker tilslørende, ved at samfunnet har en oppfatning om at dyreeier får erstatning hvis dyr tas av rovvilt, mens realiteten er at bare omtrent halvparten av erstatningskravene tas til følge. I tillegg stilles det vilkår og gis begrunnelser fra forvaltningen som fremstår som mistenkeliggjørende, både med hensyn til om det foreligger reelle tap, og om dyreeier tar tilstrekkelig godt vare på dyra sine. Tap av husdyr til rovvilt er en konsekvens av at rovdyra er vernet. Det er husdyreierne som bærer belastningen med fredning når reglene praktiseres slik at dyreeier ikke får full erstatning. 

Du kan lese hele kronikken her