Hjem / Nyheter / Grunneiere i Jøstravassdraget er tilkjent 7,5 millioner kroner i årlig fallerstatning

Grunneiere i Jøstravassdraget er tilkjent 7,5 millioner kroner i årlig fallerstatning

Sunnfjord tingrett har ved enstemmig skjønn 4. mai 2018 tilkjent grunneierne i Jøstravassdraget 7,5 millioner kroner i årlig fallerstatning fra Sunnfjord Energi. Sunnfjord Energi eksproprierer grunneiernes fallrettigheter i forbindelse med utbygging av Jølster kraftverk.

Sunnfjord Energi mente at erstatning skulle utmåles etter naturhestekraftmetoden, som ville gitt en årlig erstatning på rundt 700 000 kroner. Grunneierne, representert ved advokatene Ulf Larsen og Norunn Løkken Sundet fra Lund & Co, vant frem med at erstatning skulle utmåles etter samarbeidsmodellen.