Hjem / Nyheter / Kommunal vigselsrett – feil i delegasjon kan føre til ugyldige ekteskap!
Fannys brullup

Kommunal vigselsrett – feil i delegasjon kan føre til ugyldige ekteskap!

1. januar overtar landets kommuner ansvaret for de borgerlige vigslene i Norge. Da er det viktig at det har gått riktig for seg når kommunestyrene har utpekt hvem som skal ha vigselsmyndighet.  I verste fall kan det ende med ugyldige ekteskap.

Mange eksempler på at det er begått feil

Vi har erfart at mange kommuner har begått feil i delegasjonen, enten fordi man har overlatt til rådmann å utpeke hvem som kan vie, eller fordi kommunestyret har lagt vigselsmyndigheten til stillinger og ikke navngitte personer. 

Feil medfører ugyldighet

For at et ekteskap skal være gyldig, er det et krav at vigselen ble utført av en person med vigselsmyndighet. Ekteskapsloven § 16 sier at det som var ment å være et ekteskap, ikke er et ekteskap dersom vigselen ikke fyller kravene i bl.a. § 12. Og det er nettopp § 12 bokstav b som er endret når kommunene nå overtar vigselsmyndigheten.

Tidligere utpekte § 12 bokstav b tingrettene som vigselsmyndighet. Etter Stortingets lovvedtak om å overføre myndigheten til kommunene, skal § 12 bokstav b lyde: «ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.»

Det er kommunestyret selv som må utpeke hvem som kan vigsle

Ordførere og varaordføreres myndighet til å utføre vigsler følger direkte av loven. I tillegg kan kommunestyret velge å gi vigselsmyndighet til «kommunalt ansatte eller folkevalgte».

Det er «kommunestyret selv» som kan gi «slik myndighet». Det betyr at de personene som skal ha vigselsmyndighet må få denne direkte fra kommunestyret. Kommunestyret må altså selv utpeke den enkelte vigsler. Dersom noen blir viet av en person i kommunen som ikke enten er ordfører eller varaordfører, eller har fått vigselsmyndighet av kommunestyret direkte, er ikke ekteskapet gyldig.

Utvelgelsen av hvem som skal ha vigselsmyndighet kan dermed ikke delegeres. Dette følger både av lovens ordlyd og av forarbeidene, som klart forutsetter at kommunestyret selv skal vurdere den enkelte persons egnethet til oppgaven.

Kan kommunestyret delegere vigselmyndighet til ubestemt person i bestemte stillinger eller roller?

Lovens ordlyd og forarbeidene kan også leses slik at tildelingen må skje til bestemte personer, og ikke til stillinger eller roller. Her vil det kunne være glidende overganger, men dersom kommunestyret ønsker å være på sikre siden når vigselsmyndighet delegeres til eksempelvis rådmannen, bør tildelingen skje til rådmann Navn Navnesen, ikke til rådmansstillingen. At delegasjonen må skje til bestemte personer fremgår av et brev Barne- og likestillingsdepartementet har sendt til en kommune nylig. Det er den enkelte persons egnethet til å foreta vigsler som kommunestyret må vurdere.  

Artikkel ved Espen Volden

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.