Hjem / Nyheter / Kommunene får 127 mill kr av Terra-boet
ACE-saken i lagmannsretten

Kommunene får 127 mill kr av Terra-boet

Konkursboet i Terra Securities avleverte 1. mars 2018 sin sluttinnberetning hvor konkursbehandlingen over 10 år oppsummeres. Konkursen i Terra Securities i 2007 ble omtalt som den største finansskandalen i Norge i nyere tid. Boet sluttes med en dividende til kreditorene på 18,1 %. Kommunene får dermed utbetalt 127 mill kroner.

I løpet av de ti årene bobehandlingen har vart, har kommunene lyktes med å reduserte sitt potensielle tap på 1,5 milliarder kroner med to tredjedeler. 

I sluttinnberetningen gjennomgår konkursboet det samlede hendelsesforløpet i den såkalte Terra-saken, fra konkursen ble åpnet i november 2007 og frem til i dag. De åtte kommunene, som etter råd fra Terra Securities hadde plassert store beløp i det som viste seg være råtne finansielle produkter, får utbetalt i alt 127 millioner kroner av boets gjenværende midler på 166 millioner kroner.

Boet legger til grunn den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett hvor Terra ble kjent erstatningsansvarlig for rådgivningen overfor kommunene. Utbetalingene fra boet fordeler seg slik:

Fordeling - Terra-boet

Advokat (H) Caroline Lund i Advokatfirmaet Lund & Co DA har vært kommunenes representant i boet.

Kommunene har i tiden etter konkursen arbeidet sammen med sine juridiske rådgivere i Lund & Co for å få redusert kommunenes tap mest mulig. Da Terra slo seg selv konkurs i 2007, sto kommunene overfor et mulig samlet tap på nær 1,5 milliarder kroner. Gjennom rettslige prosesser og forliksforhandlinger er kommunenes tap redusert med to tredjedeler:

- Sommeren 2008 fikk kommunene gjennomslag for sitt krav om at gjenværende verdi på produktene skulle utbetales til kommunene. Separatistkravet utgjorde 435 millioner kroner.

- I Haugesund og Narviks søksmål mot irske Depfa Bank ga engelske Court of Appeal i 2010 kommunene medhold i at rentebytteavtalene i realiteten var ulovlige låneavtaler. Retten kom til at partene skulle stilles i en situasjon som om avtalene ikke var inngått, og kommunene fikk tilbakebetalt renter, avdrag, gebyrer mv, som samlet beløp seg til nær 80 millioner kroner.

- De syv kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Vik og Rana inngikk i 2014 forlik med DNB, som reduserte sitt krav mot kommunene med nær 400 millioner kroner (fra om lag 1,1 milliarder kroner til 650 mill kroner).

- I rettssaken mot Terras forsikringsselskap ACE fikk kommunene i 2016 medhold av Borgarting lagmannsrett i at Terras rådgivning var kritikkverdig og erstatningsbetingende. Rettssaken ga kommunene en samlet utbetaling på nær 100 millioner kroner.

- Kommunene har også fremmet krav mot forsikringsselskapet AIG hvor Terra hadde tegnet forsikring for Terra Securities styre og ledelse. Saken ble behandlet av Oslo tingrett i januar 2018. Dom er ventet medio mars 2018.

Kontaktperson: Advokat Stein Erik Stinessen, ses@lundogco.no  99119912

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.