Home / Nyheter / Kommunene vant saken Equinor mfl har anlagt om eiendomsskatt på rørledninger

Kommunene vant saken Equinor mfl har anlagt om eiendomsskatt på rørledninger

I dom 8. juli 2019 ble Karmøy kommune frifunnet av Haugaland tingrett i sak som Equinor mfl har anlagt mot kommunen. Karmøy og partshjelper Tysvær kommune ble også tilkjent sakens omkostninger.

Konkret gjaldt saken gyldigheten av kommunens overtakstnemnds vedtak om eiendomsskatt på rørledningen Sleipner kondensat. saken reiser imidlertid prinsipielle spørsmål og dommen vil derfor også ha overføringsverdi også på andre saker. Equinor mfl hevdet at taksten var ugyldig fordi det ikke var gjort fradrag i taksten for at olje og gass er en begrenset ressurs. Videre ble det gjort gjeldende at det skulle gjøres ytterligere fradrag for fremtidige saneringskostnader. Ingen av anførslene førte frem, og kommunene er tilkjent fulle sakskostnader. 

Dommen er ikke offentlig da den inneholder forretningsensitiv informasjon om ressurssituasjonen i og rundt Sleipner. På grunn av rettsferien utløper ikke ankefristen før i september. 

Advokat (H) Caroline Lund var prosessfullmektig for Karmøy kommune, mens partshjelperen Tysvær kommune var representert ved advokat (H) Silje Aga Rogan. 

 

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.