Hjem / Nyheter / Lund & Co med fast juss-spalte for Sau og Geit
Geit på beite

Lund & Co med fast juss-spalte for Sau og Geit

Lund & Co DA har lang erfaring med bistand til bønder og småbrukere, og har inngått samarbeid med Norsk Sau og Geit om en fast jusspalte i medlemsbladet, som kommer ut seks ganger i året. I februar-utgaven av bladet har senioradvokat Karianne Aamdal Lundgaard skrevet om ulvesaken og betydningen av om ulven i Norge er en egen "bestand" eller del av en Sør-Skandinavisk bestand. 

Norsk Sau og Geit (NSG) har rundt 11 000 medlemmer innenfor saue- og geitehold. Småfenæringen er en næring som ofte berøres av juridiske problemstillinger. Det kan være spørsmål om eiendoms- og beiterett, skader som dyr på beite påfører personer og ting, spørsmål om erstatning for rovviltskader, og alt annet som hører til saue- og geitehold. Advokatene i Lund & Co har bred erfaring med å bistå småfenæringen i rettslige spørsmål.