Hjem / Nyheter / Prinsipiell sak om erstatning for rovvilttap i Oslo tingrett
Oslo tingrett 23. februar 2017

Prinsipiell sak om erstatning for rovvilttap i Oslo tingrett

Lund & Co-advokatene Johanne Eide Joyce og Karianne Aamdal Lundgaard har representert hhv. reindriftsutøveren Per John Aslaksen Anti og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i et søksmål mot Klima- og miljødepartementet om erstatning for rein tapt til rovvilt. Saken gikk for Oslo tingrett og dom ventes i løpet av mars måned.

Saken dreier seg om hvorvidt vedtak om avslag på erstatning for rein drept av rovvilt er i tråd med erstatningsforskriften. Etter Anti og NRLs syn er det feil både i saksbehandling og rettsanvendelsen spm ligger til grunn for Klimadirektoratets vedtak.

Direktoratet foretar ingen konkret vurdering av saken. Det er ikke i tråd med forskriften, sier Joyce og Lundgaard.

I retten kom det frem at dokumenterte kadavre ikke er vurdert, selv om disse kan kaste lys over Antis tap av rein i de tre reindriftsårene saken gjelder.

Videre ble det hevdet at Miljødirektoratet heller ikke vektlegger tradisjonell reindriftsfaglig kunnskap og at man i saker som denne bør kontakte reineier i saksbehandlingsprosessen.