Hjem / Nyheter / SB 2018: Regjeringen foreslår en ytterligere økning i grunnrenteskattesatsen til 35,7 %. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatte-inntekter fra vannkraftanlegg

SB 2018: Regjeringen foreslår en ytterligere økning i grunnrenteskattesatsen til 35,7 %. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatte-inntekter fra vannkraftanlegg

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som følge av redusert sats for selskapskatten.

Forslaget vil innebære at kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg reduseres ytterligere, fordi grunnrenteskatten, som er en statlig skatt, kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget. En økning av grunnrenteskatten slik Regjeringen foreslår, betyr med andre ord en redusert eiendomsskatt til kommunene.

LVK mener omfordelingen av vannkraftformuen mellom stat og kommunene er i strid med Stortingets forutsetninger ved kraftskattereformen. Da grunnrenteskatten ble innført var satsen for grunnrenteskatten 27 %. Forslaget nå er en økning til 35,7 %.

For å unngå videre omfordeling mellom stat og kommune vil LVK krever at koblingen mellom grunnrenteskatten og eiendomsskatten på vannkraftanlegg oppheves.