Home / Nyheter / Seier til grunneierne i Jølstra i Høyesterett
Jølstra kraftverk

Seier til grunneierne i Jølstra i Høyesterett

Høyesterett avslo 7. november 2019 anken fra Sunnfjord Energi i Jølstra Kraft-saken. Saken om fallerstatning langs Jølstra er dermed endelig avgjort i favør av grunneierne.

Lund & Co-partnerne advokat (H) Ulf Larsen og advokat Norunn Løkken Sundet representerte de 42 grunneierne som er berørt av kraftutbyggingen av Jølstra Kraft.
– Så vidt jeg er kjent med er dette den høyeste fallerstatningen som er utmålt i Norge, sier advokat Larsen. Erstatningen er 3,8 millioner som skal fordeles på de 42 grunneierne. Det som gjør dette til
en høy erstatning er at grunneierne vil få dette som en årlig utbetaling. Det er også derfor det har vært så viktig for grunneierne å få en prosentdel av marknadsprisen.
– Erstatningen har sammenheng med størrelsen på kraftverket og produksjonen. Lagmannsretten har på samme måte som Sogn og Fjordane tingrett lagt til grunn en markedsmessig vurdering av fallrettene til grunn.

Advokatene mener denne saken vil sette presedens for liknende saker.
– Først og framst tror jeg grunneierne er svært glade for at de fikk gjennomslag og at de nå er ferdige med denne saken slik at det kan settes sluttstrek, seier Larsen.
Selv  har advokat Larsen arbeidet med saken i 10 år.

Markedsspris skal gjelde

Bakgrunnen for saken var at Sunnfjord Energi ville gi grunneierne erstatning etter «naturhestekraftmetoden». Det ville gitt grunneierne om lag en million kroner på deling. Grunneierne på si side mente at de hadde rett til en erstatning som en prosentdel av markedsprisen på kraften som ble produsert. Både tingretten og lagmannsretten var enige med grunneierne, og kom fram til at en samlet erstatning på 3,8 millionar kroner. Sunnfjord Energi anket og tok grunneeierne for retten en tredje gang. 

Tapte for tredje gang

For at Høyesterett skal ta saken til behandling må lagmannsretten  ha begått saksbehandlingsfeil en feil rettsanvendelse. I og med at saken ble nektet fremmet av Høyesterett er lagmannsrettens dom rettskraftig.
Sunnfjord Energi ble også dømt til å betale sakskostnader for Høyesterett  på 56 000 kroner.

Sunnfjord Energi er nå fusjonert med BKK, men holder frem som juridisk enhet en tid til.

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.