Hjem / Nyheter / Seier til Sogn og Fjordane om forkjøpsretten
Advokatene Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgan i Lund & Co i Sogn og Fjordane tingrett

Seier til Sogn og Fjordane om forkjøpsretten

Sogn og Fjordane tingrett har i dag 12. oktober 2018 avsagt en prinsipielt viktig dom om forkjøpsrett. Dommen er viktig for Sogn og Fjordane fylkeskommunens arbeid med å avklare hvordan fylkeskommunen kan overføre verdier som fylkeskommunens aksjer i kraftselskapet SFE representerer til kommunene i Sogn og Fjordane, uten å utløse forkjøpsrett. Advokatfirmaet Lund & Co førte saken for fylkeskommunen, som fikk fullt medhold av tingretten og ble tilkjent sakens omkostninger.

Lund & Co har siden 2017 bistått fylkeskommunen med å utrede ulike alternativer for overføring av eierskapet til primærkommunene. 

Tingretten konkluderer med at Sogn og Fjordane fylkeskommune har rettslige interesse i å få avklart om forkjøpsrett utløses før en eventuell overdragelse gjennomføres. Det var derfor ikke grunnlag for å avvise søksmålet, slik BKK hevdet.

Videre konkluderer tingretten med at forkjøpsrett ikke utløses så lenge fylkeskommunen beholder bestemmende innflytelse i det aksjeeiende selskap, gjennom opprettelse av ulike aksjeklasser. Dette er innenfor aksjelovens alminnelige regler og kan ikke anses som noen omgåelse av forkjøpsretten.

Dommen er ikke rettskraftig.

Sogn og Fjordane fylkeskommunen ble bistått av advokatene Ulf Larsen, Per Andreas Bjørgen og Kristoffer Rakner i Lund & Co. 

Sogn og Fjordanes pressemelding kan leses her

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.