Hjem / Nyheter / Tre nye partnere i Lund & Co

Tre nye partnere i Lund & Co

Advokatene Hanne Strand, Ina Storstrøm og Norunn Løkken Sundet blir partnere i Lund & Co fra 1. januar 2018. Vi gratulerer!

Våre trer nye partnere er i dag senioradvokater i Lund & Co

  • Hanne Strand har vært ansatt i Lund & Co siden 2008. Hun var politifullmektig i Midtre Hålogaland politidistrikt fra 2012 til 2014. 
  • Ina Storstrøm har vært ansatt i Lund & Co siden 2010.
  • Norunn Løkken Sundet har vært ansatt siden 2016. Hun har tidligere vært utreder og fungerende utredningsleder i Høyesterett, der hun var ansatt fra 2002 til og med 2015. Hun har også vært konstituert tingrettsdommer i Drammen tingrett og Follo tingrett, og dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete.