Hjem / Nyheter / Tysvær kommune får være partshjelper for Karmøy kommune
Kårstø i Tysvær kommune

Tysvær kommune får være partshjelper for Karmøy kommune

Karmøy kommune er saksøkt av Statoil m.fl om eiendomsskatt på rørledninger som går gjennom Karmøy kommune og Tysvær kommune til ilandføringsanlegget Kårstø. Haugaland tingrett har 24. februar 2017 avsagt kjennelse om at partshjelp fra Tysvær kommune tillates.

Tillatelse til partshjelp er viktig for kommunene som ønsker å stå samlet i saken som gjelder retten til å skattlegge et grensekryssende anlegg. Karmøy og Tysvær kommuner er representert ved advokatene Caroline Lund og Silje Aga Rogan.