Hjem / Nyheter / WWF tapte saken om felling av ulv

WWF tapte saken om felling av ulv

WWF hadde anlagt sak mot staten v/Klima og miljødepartementet. USS begjærte partshjelp til støtte for staten.Tingretten frifant staten i dom av idag 18. mai 2018. Staten og parthjelperne ble også tilkjent saksomkostninger. 

USS er tilfreds med dommen. Staten og USS har fått medhold på alle punkter, herunder også forståelsen av den nye bestemmelsen i naturmangfoldloven § 18 c om "offentlige interesse av vesentlig betydning" som USS var en pådriver for å få inn i loven. Bestemmelsen er hentet fra Bernkonvensjonen. Retten tolker bestemmelsen korrekt, og lovforståelsen vil stå sentralt også i senere saker - særlig i ulvesonen der det ikke lenger drives utmarksbeite. Retten finner det også "overveiende sannsynlig at folk opplever ulven som en belastning, og at dette er et av flere hensyn som kan tilleggs vekt".  Retten mener videre at "hensynet til forutsigbarhet, konfliktdemping og tillit til forvaltningen må være legitime hensyn å tillegge vekt."

Advokat (H) Stein Erik Stinessen i USS sekretariat Advokatfirmaet Lund & Co, prosederte saken på vegne av USS.

Dommen er ikke rettskraftig. Ankefristen er en måned fra forkynnelse av dommen. Dommen kan du lese her.

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.