Hjem / Nyheter

Nyheter

Flyktingerhjelpen - innsamlingsaksjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co gir kr 50 000,- (kr 2 250 per ansatt) til Flyktninghjelpen. Vi sender stafetten videre, og oppfordrer også de store advokatfirmaene til å gi et beløp per ansatt. Benytt gjerne...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Silje Aga Rogan har vært ansatt i Lund & Co siden hun var ferdig på studiene i 2008, og er idag senioradvokat. Silje jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med en særlig fokus på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Stavanger tingrett har i dom 31. august 2015 gitt kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett hadde anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Per Andreas Bjørgan er utnevnt til regjeringens ekspertutvalg for å utrede eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. 

Vannfall
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vestre Slidre kommune vant mot Skagerak Kraft AS i to instanser i tvist om eierskap til fallrett.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK kritiserer regjeringens forslag om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk. Nedenfor gjengis artikkel i Finansavisen 23. juli 2015 av advokat (H) Stein Erik Stinessen.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

DNB Bank ASA og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er enige om en løsning i den såkalte Terra-saken. DNB og kommunene har forhandlet frem en forliksavtale...

Borgarting lagmannsrett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett  har i dom 13. mai 2015 gitt Bremanger kommune medhold i at swapsjonsavtaler (opsjoner på rentebytteavtaler) som kommune har inngått med Danske Bank er ugyldige. Avtalene,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer. 

Firmaets partnere har gjennom flere år tatt til orde for at den ...

Kilden
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Ulike medier har i den senere tid omtalt en sak hvor kommuner nektes momskompensasjon ved bygging av kulturbygg.

Sider

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.