Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co representerer Bremanger kommune mot Danske Bank i sak for Borgarting lagmannsrett. Saken er en del av Terra-komplekset. Kommunen vant i tingretten. Danske Bank har anket saken til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Nord-Gudbrandsdal tingrett avsa 29. januar 2015 frifinnelsesdom i sak tiltale mot et lokkallag i Gudbransdalen med påstand om straffbar skuddpermie på Ulv. Retten kom til at skuddpremie var...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. desember 2014 dom i sak mellom SKS og Energi Norge mot Gildeskål kommune og LVK. Kommunen og LVK fikk medhold i at nettanlegg, herunder produksjonsrelaterte nett,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Per Andreas Bjørgan kommer fra stillingen som konkurransedirektør i EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Fra 2001-2008 var Bjørgan i ESAs juridiske avdeling, hvor han prosederte en rekke saker både for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Rana tingrett avsa 28. november 2014 dom i sak mellom Rana Gruber AS og Rana kommune. Kommunen fikk medhold i at Rana Gruber måtte anses som skattedebitor for gruven, at malmressursene skulle...

Sundfjorden kraftstasjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Salten tingrett slo i dom 14. april 2014 fast at Gildeskål kommune hadde lov til å verdsette og eiendomsbeskatte to produksjonsrelaterte nettanlegg på 22 kV, samt en flere andre bygg eid av SKS,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Gulating lagmannsrett avsa 22. april 2014 dom i K-plast AS' søksmål mot Hjelmeland kommune. K-Plast AS anførte at lagmannsretten skulle prøve gyldigheten av et takstvedtak fra 2009 i et søksmål om...

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Miljøverndepartementet har besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom i Krokann-saken til Høyesterett.

Det fremgår av nyhetssak publisert på Miljøverndepartementets hjemmesider.
Vedtak...

Sider

 

Wie der Name schon verrät, ermöglicht Ihnen der Casino Bonus ohne Einzahlung in einem serösen Online Casino zuerst einmal ein risikofreies Antesten des Angebots unter realen Bedingungen. Heute bieten fast alle Internetcasinos die Möglichkeit Spielautomaten, manchmal auch Video Poker oder auch Tischspiele wie Roulette erst einmal kostenlos mit Echtgeld zum Spielen an. Doch ist es schon etwas anderes für Sie, wenn Sie beispielsweise an einem Spielautomaten um echtes Geld, anstatt um virtuelle Punkte zocken, denn der Nervenkitzel und das Adrenalin im Blut sorgen für ein völlig andersartiges Spielgefühl. Dieser Casino Bonus kombiniert sozusagen bei Ihrer ersten Spielsession in einem neuen Echtgeld Casino Ihrer Wahl, die Spannung aus echtem Glücksspiel, mit der Risikofreiheit, da Sie kein geld online gewinnen einzahlen müssen.