Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Forslag til regler om innsyns- og klagerett ble sendt på høring 8. desember 2016. Departementet mente at kommunene ikke skulle gis innsyns- og klagerett. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 (...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår ingen endringer i kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt på kraftanlegg. Kapitaliseringsrenten på 4,5 % vil derfor bli stående. Forutsatt at det ikke er andre endringer, vil...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringens endringsforslag er i tråd med høringsforslaget som ble sendt på høring 25. april 2017. Forslaget vil innebære et uklart grensesnitt og reduserte inntekter for LVKs medlemskommuner...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill. kroner ved full ikrafttredelse. Vannkraft, vindkraft og deler av petroleumsanleggene skal skjermes....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi har gleden av å informere om at Chirsti Erichsen Hurlen begynner som senioradvokat i Lund & Co. Chirsti kommer fra Norges Høyesterett hvor hun har vært ansatt i over 9 år, først som utreder...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Norunn Løkken Sundet skriver i sin kronikk i Bondebladet at det er hysdyreierne som bærer belastningen med fredning av rovvilt. Advokatfirmaet Lund & Co DA har de siste årene bistått...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Thorstein Vale Opdal og Lasse Gommerud Våg i Lov og Rett

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Runar Lie er ansatt som advokatfullmektig i Lund & Co. Han starter i august 2017. 

Sider