Hjem / Nyheter

Nyheter

Hurtigreuten Hjorundfjorden
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

BDO AS vant sammen med blant andre Lund & Co anbudskonkurransen om en 4 årig rammeavtale for ekstern bistand til Samferdselsdepartementets oppfølging av dagens avtale og forberedelser til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Sira-Kvina kraftselskap er blitt enige med konsesjonskraftkomunene om prisberegningen for tiden fremover. Partne er også blitt enige om den økonomisk kompensasjon Sira Kvina skal betale til...

Kårstø
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Karmøy kommune er saksøkt av Statoil mfl om eiendomsskatt på selskapenes rørledning og og av Gassco for eiendomsskatt på selskapets ilandføringsanlegg for olje og gass i kommunen. Lund & Co...

Ny skatteforvaltningslov
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes...

Høyesterett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co advokat Silje Aga Rogan tiltrer som assosiert partner i Lund & Co fra 1.1.2017. Fra samme tidspunkt rykker advokatene Ina Storstøm og Norunn Løkken Sundet opp til senioradvokater...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om juridisk, finansiell og strategisk rådgivning knyttet til Sogn og Fjordane fylkeskommunes eierposisjon i SFE i forbindelse med den pågående regionreformen...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Saken gjelder om det er Statkraft Energi AS eller Aktieselskabet Saudefaldene som er skattemessig eier av kraftverket Sønnå Høy. Saken er av stor betydning for Sauda kommune som er mottakere av...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Norges Skiforbund, som var representert ved  Lund & Co advokat (H) Per Andreas Bjørgan, vant saken som alpinisten Henrik Kristoffersen (22) hadde anlagt for forbundet. 

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som leder for Advokatforeningens lovutvalg for reindrift og samerett. Aksel E. Hillestad er oppnevnt som medlem av lovutvalget for miljørett....

Sider