Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringens endringsforslag er i tråd med høringsforslaget som ble sendt på høring 25. april 2017. Forslaget vil innebære et uklart grensesnitt og reduserte inntekter for LVKs medlemskommuner...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill. kroner ved full ikrafttredelse. Vannkraft, vindkraft og deler av petroleumsanleggene skal skjermes....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi har gleden av å informere om at Chirsti Erichsen Hurlen begynner som senioradvokat i Lund & Co. Chirsti kommer fra Norges Høyesterett hvor hun har vært ansatt i over 9 år, først som utreder...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Norunn Løkken Sundet skriver i sin kronikk i Bondebladet at det er hysdyreierne som bærer belastningen med fredning av rovvilt. Advokatfirmaet Lund & Co DA har de siste årene bistått...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Thorstein Vale Opdal og Lasse Gommerud Våg i Lov og Rett

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Runar Lie er ansatt som advokatfullmektig i Lund & Co. Han starter i august 2017. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I går 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co er etter anbudskonkurranse engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å rådgi om kommuneloven og reglene om økonomisk restitusjon. 

Sider