Hjem / Nyheter

Nyheter

Ny skatteforvaltningslov
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes...

Høyesterett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co advokat Silje Aga Rogan tiltrer som assosiert partner i Lund & Co fra 1.1.2017. Fra samme tidspunkt rykker advokatene Ina Storstøm og Norunn Løkken Sundet opp til senioradvokater...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om juridisk, finansiell og strategisk rådgivning knyttet til Sogn og Fjordane fylkeskommunes eierposisjon i SFE i forbindelse med den pågående regionreformen...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Saken gjelder om det er Statkraft Energi AS eller Aktieselskabet Saudefaldene som er skattemessig eier av kraftverket Sønnå Høy. Saken er av stor betydning for Sauda kommune som er mottakere av...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Norges Skiforbund, som var representert ved  Lund & Co advokat (H) Per Andreas Bjørgan, vant saken som alpinisten Henrik Kristoffersen (22) hadde anlagt for forbundet. 

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som leder for Advokatforeningens lovutvalg for reindrift og samerett. Aksel E. Hillestad er oppnevnt som medlem av lovutvalget for miljørett....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesteretts ankeutvalg har i beslutning 5. desember 2016 tillatt at anken fra tre kommuner og LVK over Gulating lagmannsretts dom i Statnettsaken fra juni 2016 fremmet. 

Utsikt fra Gaustatoppen, Tinn kommune
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Tinn kommune er i dag - 10. november 2016 - frikjent i saksanlegget fra Rjukan Technology Center A. Selskapet hadde saskøkt kommunen med et krav på minimum 75 millioner kroner i erstatning for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Godt vannmiljø i regulerte vassdrag - Hvordan kan revisjoner av konsesjonsvilkår og EUs vanndirektiv skape bedre balanse mellom kraft og miljø? Dette er temaene på LVKs seminar 11. januar 2017 kl...

Sider