Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Norunn Løkken Sundet skriver i sin kronikk i Bondebladet at det er hysdyreierne som bærer belastningen med fredning av rovvilt. Advokatfirmaet Lund & Co DA har de siste årene bistått...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Thorstein Vale Opdal og Lasse Gommerud Våg i Lov og Rett

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Runar Lie er ansatt som advokatfullmektig i Lund & Co. Han starter i august 2017. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I går 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co er etter anbudskonkurranse engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å rådgi om kommuneloven og reglene om økonomisk restitusjon. 

Grand hotel Oslo
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Flere av advokatene i Lund & Co vil holde faglige innlegg på LVKs årlige seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft. Seminarene finner sted 11. mai (eiendomsskatt) og 12. mai (...

produksjonsrelatert nett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på...

Høyesterett 1 avdeling
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har omberammet Statnettsaken til 6.- 11. juni 2017. 

Sider