Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I går 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co er etter anbudskonkurranse engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å rådgi om kommuneloven og reglene om økonomisk restitusjon. 

Grand hotel Oslo
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Flere av advokatene i Lund & Co vil holde faglige innlegg på LVKs årlige seminarer om eiendomsskatt og konsesjonskraft. Seminarene finner sted 11. mai (eiendomsskatt) og 12. mai (...

produksjonsrelatert nett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på...

Høyesterett 1 avdeling
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har omberammet Statnettsaken til 6.- 11. juni 2017. 

Hanne Strand
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hanne Strand rykker opp som senioradvokat i Lund & Co. Vi gratulerer!

Kårstø i Tysvær kommune
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Karmøy kommune er saksøkt av Statoil m.fl om eiendomsskatt på rørledninger som går gjennom Karmøy kommune og Tysvær kommune til ilandføringsanlegget Kårstø. Haugaland tingrett har 24. februar 2017...

Oslo tingrett 23. februar 2017
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co-advokatene Johanne Eide Joyce og Karianne Aamdal Lundgaard har representert hhv. reindriftsutøveren Per John Aslaksen Anti og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i et søksmål...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Utredningen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA konkluderer med at det ikke er rettslige hindre i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfelling av ulv, når...

Sider