Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK og fylkeskommunene vant enstemmig i Høyesterett i saken om leveringssikkerhet for konsesjonskraft (force majeure) mot Hydro og Energi Norge.

Dommen er svært gledelig for kommunene og...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

NRK dekker saken om skuddpremie hvor Advoktatfullmektig Lasse Gommerud Våg hos Lund & Co DA representerer Møre og Romsdal Sau og Geit.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi gratulerer partner i Lund & Co, Per Andreas Bjørgan, som idag har fått møterett for Høyesterett.

Per Andreas kom til Lund & Co fra stillingen som konkurransedirektør i Eftas...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har en omfattende prosedyrevirksomhet for alle rettsinstanser. Denne vinteren og våren har Lund & Co deltatt i flere omfattende saker, og prosedert tre saker for Høyesterett

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har ansatt to nye advokatfullmektiger

Hytte Manshausen i Steigen, arkitekt Snorre Stinessen, foto: Siggen Stinessen
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår to endringer i eiendomsskatteloven:

1. Kommuner som har innført eiendomsskatt i hele kommunen får adgang til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

2....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen fra Oslo tingrett i søksmålet mellom kommunene og forsikringsselskapet til Terra - ACE. Lagmannsretten legger i dommen til grunn at Terra var...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I dagens DN uttaler Per Andreas Bjørgan om  DAB og ESA.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

– Et viktig klimatiltak som staten må legge bedre til rette for. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Senioradvokat Silje Aga Rogan og advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som medlem av henholdsvis lovutvalget for forvaltningsrett og lovutvalget for reindrift og samerett.

Lund...

Sider