Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om juridisk, finansiell og strategisk rådgivning knyttet til Sogn og Fjordane fylkeskommunes eierposisjon i SFE i forbindelse med den pågående regionreformen...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Saken gjelder om det er Statkraft Energi AS eller Aktieselskabet Saudefaldene som er skattemessig eier av kraftverket Sønnå Høy. Saken er av stor betydning for Sauda kommune som er mottakere av...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Norges Skiforbund, som var representert ved  Lund & Co advokat (H) Per Andreas Bjørgan, vant saken som alpinisten Henrik Kristoffersen (22) hadde anlagt for forbundet. 

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Karianne Aamdal Lundgaard er oppnevnt som leder for Advokatforeningens lovutvalg for reindrift og samerett. Aksel E. Hillestad er oppnevnt som medlem av lovutvalget for miljørett....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesteretts ankeutvalg har i beslutning 5. desember 2016 tillatt at anken fra tre kommuner og LVK over Gulating lagmannsretts dom i Statnettsaken fra juni 2016 fremmet. 

Utsikt fra Gaustatoppen, Tinn kommune
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Tinn kommune er i dag - 10. november 2016 - frikjent i saksanlegget fra Rjukan Technology Center A. Selskapet hadde saskøkt kommunen med et krav på minimum 75 millioner kroner i erstatning for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Godt vannmiljø i regulerte vassdrag - Hvordan kan revisjoner av konsesjonsvilkår og EUs vanndirektiv skape bedre balanse mellom kraft og miljø? Dette er temaene på LVKs seminar 11. januar 2017 kl...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Stortinget har i år vedtatt nye krav til organisering av nettselskapenes virksomheter, og nærmere regulering er under utarbeidelse av myndighetene. I samarbeid med KS Bedrift og Distriktenes...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Fra nyttår blir advokat (H) Silje Aga Rogan assosiert partner i Lund & Co. Firmaet vil da ha fem partnere, alle med møterett for Høyesterett.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunene Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol, med partshjelp fra LVK, har anket Gulating lagmannsretts dom av 28. juni 2016 til Høyesterett. I motsetning til Stavanger tingrett kom Gulating...

Sider