Hjem / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesteretts ankeutvalg har i beslutning 5. desember 2016 tillatt at anken fra tre kommuner og LVK over Gulating lagmannsretts dom i Statnettsaken fra juni 2016 fremmet. 

Utsikt fra Gaustatoppen, Tinn kommune
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Tinn kommune er i dag - 10. november 2016 - frikjent i saksanlegget fra Rjukan Technology Center A. Selskapet hadde saskøkt kommunen med et krav på minimum 75 millioner kroner i erstatning for...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Godt vannmiljø i regulerte vassdrag - Hvordan kan revisjoner av konsesjonsvilkår og EUs vanndirektiv skape bedre balanse mellom kraft og miljø? Dette er temaene på LVKs seminar 11. januar 2017 kl...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Stortinget har i år vedtatt nye krav til organisering av nettselskapenes virksomheter, og nærmere regulering er under utarbeidelse av myndighetene. I samarbeid med KS Bedrift og Distriktenes...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Fra nyttår blir advokat (H) Silje Aga Rogan assosiert partner i Lund & Co. Firmaet vil da ha fem partnere, alle med møterett for Høyesterett.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunene Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol, med partshjelp fra LVK, har anket Gulating lagmannsretts dom av 28. juni 2016 til Høyesterett. I motsetning til Stavanger tingrett kom Gulating...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har besluttet at anken fra ACE og fra Hattfjelldal nektes fremmet. Med dette er det satt punktum for kommunenes søksmål mot ACE, lagmannsrettens dom er rettskraftig. 

...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I 2009 ble det bygd et småkraftverk i Virakelva i Narvik på grunnlag av avtale med de to grunneierne langs elva. Hålogaland lagmannsrett ga i dom 27. juni 2016 eierne i et større jordbrukssameie...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK og fylkeskommunene vant enstemmig i Høyesterett i saken om leveringssikkerhet for konsesjonskraft (force majeure) mot Hydro og Energi Norge.

Dommen er svært gledelig for kommunene og...

Sider