Hjem / Nyheter

Nyheter

produksjonsrelatert nett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på...

Høyesterett 1 avdeling
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har omberammet Statnettsaken til 6.- 11. juni 2017. 

Hanne Strand
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hanne Strand rykker opp som senioradvokat i Lund & Co. Vi gratulerer!

Kårstø i Tysvær kommune
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Karmøy kommune er saksøkt av Statoil m.fl om eiendomsskatt på rørledninger som går gjennom Karmøy kommune og Tysvær kommune til ilandføringsanlegget Kårstø. Haugaland tingrett har 24. februar 2017...

Oslo tingrett 23. februar 2017
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co-advokatene Johanne Eide Joyce og Karianne Aamdal Lundgaard har representert hhv. reindriftsutøveren Per John Aslaksen Anti og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i et søksmål...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Utredningen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA konkluderer med at det ikke er rettslige hindre i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfelling av ulv, når...

Hurtigreuten Hjorundfjorden
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

BDO AS vant sammen med blant andre Lund & Co anbudskonkurransen om en 4 årig rammeavtale for ekstern bistand til Samferdselsdepartementets oppfølging av dagens avtale og forberedelser til...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Sira-Kvina kraftselskap er blitt enige med konsesjonskraftkomunene om prisberegningen for tiden fremover. Partne er også blitt enige om den økonomisk kompensasjon Sira Kvina skal betale til...

Kårstø
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Karmøy kommune er saksøkt av Statoil mfl om eiendomsskatt på selskapenes rørledning og og av Gassco for eiendomsskatt på selskapets ilandføringsanlegg for olje og gass i kommunen. Lund & Co...

Ny skatteforvaltningslov
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes...

Sider