Hjem / Nyheter

Nyheter

Tømmer
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Rettens avgjørelse om 4 % kapitaliseringsrente ved beregning av erstatning for båndlegging av areal til naturreservat er rettskraftig, og vil kunne få betydning for flere grunneiere som ennå ikke...

Flyktingerhjelpen - innsamlingsaksjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co gir kr 50 000,- (kr 2 250 per ansatt) til Flyktninghjelpen. Vi sender stafetten videre, og oppfordrer også de store advokatfirmaene til å gi et beløp per ansatt. Benytt gjerne...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokat Silje Aga Rogan har vært ansatt i Lund & Co siden hun var ferdig på studiene i 2008, og er idag senioradvokat. Silje jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med en særlig fokus på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Stavanger tingrett har i dom 31. august 2015 gitt kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes og partshjelper LVK fullt medhold i saken Statnett hadde anlagt mot kommunene om eiendomsskatt på...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Per Andreas Bjørgan er utnevnt til regjeringens ekspertutvalg for å utrede eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. 

Vannfall
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vestre Slidre kommune vant mot Skagerak Kraft AS i to instanser i tvist om eierskap til fallrett.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK kritiserer regjeringens forslag om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk. Nedenfor gjengis artikkel i Finansavisen 23. juli 2015 av advokat (H) Stein Erik Stinessen.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

DNB Bank ASA og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er enige om en løsning i den såkalte Terra-saken. DNB og kommunene har forhandlet frem en forliksavtale...

Borgarting lagmannsrett
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett  har i dom 13. mai 2015 gitt Bremanger kommune medhold i at swapsjonsavtaler (opsjoner på rentebytteavtaler) som kommune har inngått med Danske Bank er ugyldige. Avtalene,...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co vant anbudskonkurransen om rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer. 

Firmaets partnere har gjennom flere år tatt til orde for at den ...

Sider