Home / Arbeidsrett

Arbeidsrett

Lund & Cos arbeidsrettskompetanse

Lund & Co har gjennom flere år opparbeidet seg solid kompetanse i arbeidsrettssaker, og har bistått såvel arbeidsgivere som arbeidstakere. Vår kompetanse er særlig innen offentlig sektor, hvor vi har bistått kommuner og statlige organer, offentlige institusjoner, organisasjoner og privatpersoner. Vi bistår også arbeidsgivere og arbeidstakere innen privat virksomhet.

Vi er organisert for å kunne gi våre klienter effektive og høyt kvalifiserte råd, innen kollektiv og individuell arbeidsrett.

Rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning

Vi legger stor vekt på kjennskap til klientens virksomhet, om det er innen offentlig sektor, eller det er små eller store selskaper. Gjennom vår omfattende bistand til kommunesektoren og betydelige prosedyreerfaring, har våre advokater solid erfaring fra offentlig forvaltning og domstolene.

Om ikke sakene løses ved forhandlinger, bistår vi i konkrete tvistesaker for Arbeidsretten og de alminnelige domstoler. Samtlige partnere i Lund & Co har møterett for Høyesterett.

Omstillinger

Lund & Co vil bidra til at omstillinger skjer på en ryddig måte. Vi bistår med rådgivning og forhandlinger ved opphør og endring av ansettelsesforhold, herunder også på ledelsesnivå.

Hva kan vi bistå med?

Ansettelser og konsulentavtaler
Etiske retningslinjer
Incentivordninger, bonus – og aksjeopsjonsprogrammer
Konkurranseklausuler
Korrupsjon
Omstrukturering
Oppkjøp og fusjoner
Personopplysninger
Tariffavtaler
Tjenesteleveranseavtaler
Trakassering, varsling og diskriminering
Virksomhetsoverdragelser

 

Larsen, Ulf

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 05
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Lund, Caroline

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Dørre, Jarl Borgvin

Partner - Advokat
Mobil: 
+47 905 03 481
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: