Home / Ekspropriasjon og skjønn
Kraftlinjer - Kjersti Magnussen

Ekspropriasjon og skjønn

Lund & Co har en langvarig og omfattende erfaring med ekspropriasjons- og skjønnsaker, både for grunneiere, offentlige organer og selskaper. Lund & Cos kompetanse er særlig knyttet til store infrastrukturtiltak, som vei, jernbane og kraftutbygging og kraftledninger. Vi håndterer både mindre og store ekspropriasjonsskjønn, i noen tilfelle med over 250 berørte grunneiere. Firmaet har utviklet gode systemer for å kunne håndtere slike saker, som sikrer kvalitet samtidig som vi kan jobbe kostnadseffektivt.

Når det gjelder grunnerverv, kan vi bistå med 

  • forhandlinger om minnelig løsning
  • tiltredelse
  • vurdering av erstatning
  • forberedelse og gjennomføring av skjønn og skjønnsprosesser

Kontaktpersoner: 

 

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Lund, Caroline

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Larsen, Ulf

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 05
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Rogan, Silje Aga

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 56
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: