Home / Ellingsen, Hilde K.

Ellingsen, Hilde K.

Partner - Advokat Phd
Mobil: 
+47 97 12 17 87
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 
Hilde K. Ellingsen kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, senter for europarett. Hun har en PhD fra 2018 for avhandlingen om EU-rettens føringer på nasjonale krav til rettslig interesse. Hun har også vært gjesteforsker ved Colombia Univiersity Law School og hun har en LL.M fra New York law School, hvor hun også var vitenskapelig assistent for professor Mattias Kumm. Hilde har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Regjeringsadvokaten. Hilde har også vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo.   

Arbeidserfaring

2019-2019
2018-2019
Førsteamanuensis/universitetslektor, Universitetet i Oslo
2018-2019
Utvalgssekretær, Naturskadeforsikringsutvalget
2010-2012
Rådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
2008-2009
Advokatfullmektig, Regjeringsadvokaten
2006-2008
Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling
2012-2018
Doktorgradsstipendiat Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Utdanning

2000-2006
Cand.jur., Universitetet i Oslo
2009-2010
LL.M, New York University Law School
2012-2018
PhD, Universitetet i Oslo, Senter for europarett
2012-2012
Gjesteforsker, Columbia University Law School

Medlemskap og tillitsverv

Den norske Advokatforening
2018-
Utvalgsmedlem, Familievernutvalget
2017-
Juridisk fagkyndig, Regionaletisk komite for helsefaglig forskning
2014-
Styremedlem, Betanien Oslo
Last ned visitkort