This website requires JavaScript.
Skip to content
Employees

Marit Heier Lajord

Associate

Work experience

2014-2016 Norsk Psykologforening, juridisk rådgiver
2016-2017 Nordisk Institutt for Sjørett (avdeling for petroleums- og energirett), Vitenskapelig Assistent
2017-2017 Sivilombudsmannen, Saksbehandler (sommervikar)
2018- Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lund & Co DA

Education

2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Membership and positions

Medlem av Den Norske Advokatforening