Home / Node
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2021 og Kommuneproposisjonen 2022 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Revidert budsjett og vindkraft- skuffende oppfølging fra Regjeringen

Regjeringen foreslår innført en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Avgiften skal gjelde...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår innført en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Avgiften skal gjelde både eksisterende og nye anlegg, utformes som en særavgift, men ikke tas inn i...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Tema og målsetting: Advokatfirmaet Lund & Co har spisskompetanse innen offentlige anskaffelser, og bistår en rekke kommuner og andre offentlige aktører med gjennomføring av anbudskonkurranser...

Toppbilde for Eiendomsskatteseminaret 19. mai
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVKs årlige eiendomsskatteseminar blir gjennomført digitalt også i år. Dato for seminaret er 19. mai, fra kl. 09.00 til kl.12.30.

Toppbilde for Konsesjonskraftseminaret 20. mai
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunekraft og LVKs årlige konsesjonskraftseminar blir digitalt også i år. Dato for seminaret er satt til 20. mai, fra kl. 09.00 til kl.12.00.

Wednesday, 19 May, 2021 - 14:00
Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Er det behov for egne skatteregler for næringer som gjør bruk av natur som innsatsfaktor, og hvis så, bør deler av de skatteinntekter som måtte komme tilfalle de berørte lokalsamfunn? Dette er to...

Pages