Home / Node / Presse
Cathrine vs pressen

Presse

Lund & Co i media

Lund & Co ønsker å bidra med relevant informasjon til pressen om saker av generell interesse. Vi deltar også gjerne i mediedebatter i aviser, TV og radio om energi, miljø og naturressursser, hvor vi kan bidra med å belyse strukturelle og rettslige sammenhenger. Når det gjelder spørsmål om konkrete klientforhold som ikke er offentlig kjent, er vi underlagt taushetsplikt. Uttalelser til pressen i saker vedrørende klientforhold, vil følgelig kun skje etter godkjennelse fra klient.

Pressekontakt

 Stein Erik Stinessen, partner i Lund & Co.

Bilder og firmalogo

Pressebilder av advokatene i Lund & Co finner du her.

Logoen kan lastes ned her