Home / Node
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I en kommentar i Nationen 2. november om USS 25 års jubileum skriver Anne Ekorsnholmen at Hjerstesakene til Utmarkskommunen er sentrale i norsk politikk, næringsliv og samfunnsutvikling - og at...

Toppbilde for invitasjon til jubileumslandsmøte 1.-2. november
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Da er det ikke mange dagene igjen før USS 25-års jubileumslandsmøte går av stabelen.

Toppbanner for LVKs kvinnetnettverks seminar
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Hold av datoen 17. og 18. januar 2022 og bli med når LVKs kvinnenettverk arrangerer sitt første fagseminar i Oslo. Målgruppen er ordførere, kommunestyremedlemmer og administrativt ansatte i...

Toppbilde for invitasjon til jubileumslandsmøte 1.-2. november
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

USS fyller 25 år i 2021, og begivenheten markeres med et jubileumslansmøte i Oslo 1.- 2. november. Det er nå over 150 påmeldte, og påmeldingen stenger ved midnatt i dag, torsdag 14. oktober! 

Toppbanner til pressemelding for Naturressurskommunene
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommuneorganisasjoner med store naturressursbaserte virksomheter. Medlemmer er LVK - vannkraftkommunene, USS - utmarkskommunene, LNVK –...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å ta hensyn til samvirkningen med selskapsskatten. Endringsforslaget - som blant annet innebærer en satsøkning på...

Statsbudsjettet 2022
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) har i dag, 12. oktober 2021, fremlagt Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett.

Som følge av valgresultatet er...

Statsbudsjettet 2022
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår innført en vindkraftavgift på 1 øre/KWh, som vil gi et samlet proveny på 165 mill kr til vindkraftkommunene.

Wednesday, 1 June, 2022 - 13:30

Innkalling og dagsorden kommer. Hold av datoen allerede nå!

Sted: 
Teams
Wednesday, 1 June, 2022 - 09:00

Innkalling og dagsorden kommer. Hold av datoen allerede nå!

Sted: 
Teams

Pages