Home / Node
Sundfjorden kraftstasjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Salten tingrett slo i dom 14. april 2014 fast at Gildeskål kommune hadde lov til å verdsette og eiendomsbeskatte to produksjonsrelaterte nettanlegg på 22 kV, samt en flere andre bygg eid av SKS,...

Naturressurser

"Conservation means development as much as it does protection"

Theodore Roosevelt

Les mer om naturressurssrett her

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Gulating lagmannsrett avsa 22. april 2014 dom i K-plast AS' søksmål mot Hjelmeland kommune. K-Plast AS anførte at lagmannsretten skulle prøve gyldigheten av et takstvedtak fra 2009 i et søksmål om...

Kommunekraft AS formidler kraftsalg på vegne av aksjonærkommunene.

Les mer om Kommunekraft

Vi er i dag 100 medlemskommuner. Med flere medlemmer styrker vi vår gjennomslagskraft. 

Les mer om medlemskap i USS her

Energy Law Firm of the Year Norway

Acquisition Int. har kåret Advokatfirmaet Lund & Co til Renewable Energy Law Firm of the Year Norway. 
Les mer her

Lund & Co er topp ranket på energi

- Legal 500: first tier,
- Chambers & Partners: highly recommended,
- Acquisition: Energy Law Firm of the Year

Les om hva andre sier om oss

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har etter kommunereformen 160 medlemskommuner. LVK ivaretar medlemskommunenes interesser i alle saker om kraftutbygging

Les mer om LVK

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunenes kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Flere medlemskommuner har bedt LVK om bistand i forbindelse med utformingen av...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Professor Lars-Erik Borge er utpekt...

Pages