Home / Node
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Det betyr at Oslo tingretts dom 15. juni 2021 blir stående. I dommen fikk kommunene Bremanger, Sogndal, Voss, Kvam, Vaksdal, Modalen, Vik, Samnanger, Høyanger, Ulvik, Eidfjord, Masfjorden og Gulen...

Tamrein i fjellet i Sylan, foto: Tine larsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) var tirsdag i denne uken i møte med statssekretærene Maren Hersleth Holsen (V) og Widar Skogan (KrF) og embetsverk i Klima- og miljødepartementet og...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

På jubileumsmøtet vil aktuelle saker bli debattert:

Regjeringen er ventet på jubileumsmøtet med orientering om utmarkspolitikken, og vi er spent på å høre politikernes syn på hvem som skal...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet med ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms og sendte i slutten av forrige uke ut en invitasjon til innspillsmøter i Mosjøen og...

Logoer for alle organisasjonene omtalt i artikkelen
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Bakgrunnen for invitasjonen er i følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet at regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Under Arendalsuka ble USS-leder Hanne Alstrup Velure invitert til en samtale om forskningsmiljøene som kunnskapsleverandører og betydningen av godt samarbeid der man forstår hverandre. Hanne er...

Thursday, 21 October, 2021 - 12:00
Thursday, 16 September, 2021 - 13:00
Sted: 
Grand Hotel, Oslo
Thursday, 16 September, 2021 - 09:00

Dette blir et fysisk møte, i forkant av ekstraordinært landsstyremøte samme dag. 

Sted: 
Oslo

Pages