Home / Node
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Kommunene er en viktig del av vårt demokrati. Kommunene er viktige høringsinstanser og prinsippet om lokalt selvstyre er grunnlovfestet. I Europarådets Charter av 15. oktober 1985 – som Norge har...

Banner for Arendalsuka 2021
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Fra mandag 16. august til fredag 20. august arrangeres Arendalsuka for 10. gang, og Naturresurskommunene deltar med alle sine medlemsorganisasjoner.

Naturressurskommunene er å finne på Sam...

Teamarbeid
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi søker etter deg som er som er strukturert, har god ordenssans og som trives med mange og varierte oppgaver. Du må ha god IT-kompetanse, gjerne også god regnskapsforståelse og kunne sette deg...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Årsmeldingen for 2020 viser at koronasituasjonen både direkte og indirekte har preget LVK, hvor organisasjonen har måttet gjøre store endringer i planlagte aktiviteter som følge av at vi ikke...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK har inngitt høringsuttalelse til forslaget om endringer i grunnrenteskatten for å håndtere samvirkning med selskapsskatten. Regjeringens endringsforslag har sammenheng med lovendringen som...

Sunday, 31 October, 2021 - 15:00

Det blir et fysisk landsstyremøte i forkant av jubileumslandsmøtet den 1.–2. november. Innkalling og dagsorden finner du...

Oslo Rådhus - Foto: hh oldman, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Som følge av at regjeringen har valgt å utsette trinn fire av gjenåpningen på grunn av usikkerhet rundt deltavarianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt, har Arbeidsutvalget i...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Naturressurskommunene har på vegne av LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft, NPK og LNVK avgitt felles høringsuttalelse til Regjeringens forslag til vindkraftavgift. I uttalelsen påpeker...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 26. og 27. august sine 101 medlemskommuner til 25-års jubileumslandsmøte i Oslo på Grand hotell, og med festmiddag i Oslo rådhus.

USS sine...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

USS fyller 25 år i år. Med over 100 medlemskommuner er oppslutningen om USS rekordhøy, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Og tid og sted for jubileumsmøtet kunne ikke vært bedre: To uker...

Pages