Home / Node
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Med dagens energimelding staker regjeringen ut den brede kursen for det grønne skiftet. Landets 160 vannkraftkommuner merker seg regjeringens fortsatt satsing på vannkraften som grunnpilaren i vår...

En person skuer utover fjord og fjell i Nordre Land på en klarværsdag
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansministeren har besvart skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 30. mai 2021 om forslaget til endringer i grunnrenteskatten og betydningen for kommunenes eiendomsskatteinntekter. Svaret...

En hytte i skogen ved et lite tjern i Telemark
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning USS registrerer at følgende formulering av Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk...

En mann iført sikkerhetsutstyr klatrer opp i en kraftmast
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I dag, 8. juni 2021, har KOFA avgjort en sak om anskaffelse av forvaltertjeneste for konsesjonskraft. Avgjørelsen har betydning for kommuner som vil anskaffe en forvaltertjeneste for sin...

Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

USS ønsker å gjennomføre jubileumsmøtet som planlagt, men må avvente endelig svar fra myndighetene på om det er gjennomførbart i august. Vi ber derfor alle medlemskommuner om fortsatt å holde av...

Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

En samlet kommunesektor og kraftbransje har i dag sendt en felles henvendelse til Finanskommiteen om at en naturressursskatt på vindkraftnæringen må på plass nå. 

...

Grunnrenteskatt - konsekvenser for eiendomsskatten
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har stilt følgede skriftlig spørsmål til finansministeren.

"Hvordan skal skatteloven § 18-5 fjerde ledd om kostnader til fremtidig utskiftninger til driftsmidler...

Høst i skogen i Telemark
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Årsmeldingen viser at koronasituasjonen både direkte og indirekte har preget USS, samtidig som saksmengden har utviklet seg – og bokstavelig talt er i vinden som aldri før.

...

finansdepartementet
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår en endring i grunnrenteskatten - samt en økning i grunnrenteskattesatsen med 10,4 pst. Det er satt frist til 4. august for høringssvar. I høringsbrevet som er datert 11. mai...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK har gjennomgått Revidert budsjett for 2021 og Kommuneproposisjonen 2022 for saker av særlig betydning for LVK:

«Kraftkommuner» særskilt omtalt i kommuneproposisjonen ved...

Pages