Home / Entreprise
barcode

Entreprise

Lund & Co har en egen avdeling for entrepriserett. Advokatene som jobber med entrepriserett har inngående kunnskap om de ulike standardkontraktene i bransjen. Kombinasjon med en lang erfaring og kompetanse på tvisteløsning og prosedyre for alle rettsinstanser, gjør at vi har solide forutsetninger for å kunne gi gode råd både for å unngå tvister, - og dersom tvist har oppstått - i hvilken grad man vil få gjennomslag i domstolene og hvordan sakene bør prosederes. 

Dørre, Jarl Borgvin

Partner - Advokat
Mobil: 
+47 905 03 481
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Hurlen, Chirsti Erichsen

Partner - Advokat
Mobil: 
+47 99 11 99 65
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: