Home / Fields of expertise / Fornybar energi og vindkraft

Fornybar energi og vindkraft

Fornybar energi og vindkraft

Lund & Co er gjennom sitt engasjement innen energisektoren til en hver tid oppdatert når det gjelder rammevilkårene for fornybar energi, både nasjonalt og internasjonalt. Vår bistand omfatter blant annet:

  • Utbyggingsavtaler i forbindelse med vindkraftanlegg
  • Eiendomsskatt på anlegg for fornybar energi
  • Opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk
  • Utbygging av små vannkraftprosjekter
  • Bioenergi
  • Solenergi
  • Fjernvarme
  • Rammevilkår og nasjonale støtteordninger
  • EØS-rettslige problemstillinger

Vi bistår også i tvistesaker og prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, også for EFTA- og EU-domstolen.

Oppdragsgivere

Vi yter bistand til grunneiere, energiselskap, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer. Lund & Co er videre fast juridisk rådgiver for Landssamanslutningen av norske Vindkraftkommuner (LNVK). 

Kontaktpersoner: 

Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Per Andreas Bjørgan

 

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Lund, Caroline

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: