Home / Fields of expertise / Olje- og gass

Olje- og gass

Ilandføringsanlegg for olje og gass

Lund & Co har gjennom flere år bistått en rekke kommuner og fylkeskommuner med ulike rettspørsmål knyttet til ilandføringsanlegg for olje- og gass. Bistanden gjelder blant annet:

  • Utbyggingsavtaler
  • Rammevilkår
  • EØS-rettslige problemstillinger
  • Skatt og avgifter
  • Eiendomsskatt

 

Oppdragsgivere

Lund & Co's oppdragsgivere er både kommuner og energiselskap. Lund & Co har siden 2011 fungert som fast juridisk rådgiver for Nettverket av petroleumskommuner (NPK). 

Kontaktpersoner:

Lund, Caroline

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Rogan, Silje Aga

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 56
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: