This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Karriere

Bli advokat i Lund & Co

Advoktfullmektiger /advokater

Lund & Co er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere, som er interessert i våre fagområder. Som spesialistfirma må vi stille krav om en meget god juridikum, gjerne noe praksis og ikke minst en særlig interesse for våre rettsområder. Som ansatt i Lund & Co vil du være med å påvirke din egen arbeidsdag og firmaets utvikling.

Som advokatfullmektig /advokat i Lund & Co får du anledning til å opparbeide deg en spesialisert, men samtidig allsidig og bred juridisk kompetanse. Fordi våre saker dekker et vidt spekter av rettsområder, vil du fort erfare at selv om Lund & Co er et spesialistfirma er vi ikke “smale”. Hos Lund & Co vil du få en bred og allsidig opplæring både når det gjelder juridiske spørsmål og advokatrollen, som foredragsholder, rådgiver, forhandler og tvisteløser.

Vi har et stort tilfang av rettssaker og driver omfattende prosedyrevirksomhet.

Arbeidsmiljø

Vi har et inspirerende og uhøytidelig arbeidsmiljø. Vi søker å knytte til oss medarbeidere som fungerer godt både i faglige og sosiale sammenhenger, på tvers av alder og faglige oppgaver.

Opplæring og faglig oppdatering

Som nyansatt vil du få opplæring og tid til å sette deg inn i våre fagområder. Alle nyansatte vil få tildelt en fadder. Fullmektigene får løpende tilbakemeldinger på det arbeid som utføres.

Lund & Co legger stor vekt på å sikre fullmektigene og advokatenes faglige utvikling, gjennom internkursing og kurs i regi av andre, både i Norge og i utlandet. Som medlemmer av Advokatforeningen inngår firmaets advokakter i ordningen med obligatorisk etterutdanning.

Ledige stillinger

Vi er alltid på utkikk etter faglig dyktige og engasjerte jurister, både nyutdannede og med noe erfaring. Vi tar imot søknader løpende.

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift kan sendes på e-post til Managing Partner Chirsti Erichsen Hurlen.