Home / Kompetanse / Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Lund & Co er blant landets ledende advokatfirmaer på eiendomsskatt

Lund & Co har en omfattende eiendomsskattekompetanse. Eiendomsskatten er en kommunal skatteordning og Lund & Co rådgir kommuner i forbindelse med innføring av eiendomsskatt, herunder takseringsprosessen. Advokatene i Lund & Co underviser kommunenes politikere, eiendomsskattekontor og takstnemder i eiendomsskatt og har utviklet et eget kursprogram om eiendomsskatt. 

Lund & Cos arbeid omfatter også rettspolitisk rådgivning overfor sentrale myndigheter. Lund & Co har deltatt i regelutviklingen som medlemmer av lovutvalg som har omhandlet eiendomsskatt. 

Lund & Co bistår også i klagesaker og tvistesaker for alle rettsinstanser. Lund & Cos advokater har prosedret flere av eiendomsskattesakene som er av gjort av Høyesterett.

Oppdragsgivere

Lund & Cos bistand innenfor eiendomsskatt er primært er rettet mot kommuner, men vi bistår vi også bedrifter og enkeltpersoner innenfor dette saksområdet.

Kontaktpersoner:

Lund, Caroline

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Rogan, Silje Aga

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 56
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: