Home / Kompetanse / Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning

Advokatene i Lund & Co har omfattende prosedyreerfaring

Advokatene i Lund & Co driver omfattende prosedyrevirksomhet innen sine rettsområder. Prosedyrevirksomheten omfatter alle rettsinstanser, også Høyesterett, EU- og EFTA-domstolen, og seks av firmaets partnere har møterett for Høyesterett. Advokatene har også erfaring fra omfattende rettssaker i England og USA, som har pågått over år.

Vår brede prosedyreerfaring gir oss et solid grunnlag til å kunne gi våre klienter juridiske råd om hvilke alternative tvisteløsninger som vil være å foretrekke, herunder forhandlinger, voldgift eller sak for de alminnelige domstoler.

Kontaktpersoner:

Stein Erik Stinessen, Caroline Lund, Ulf LarsenPer Andreas BjørganSilje Aga Rogan og Jon Wessel-Aas.

 

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Lund, Caroline

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 01
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Larsen, Ulf

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 05
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Rogan, Silje Aga

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 56
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Wessel-Aas, Jon

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 97 06 21 20
E-post: 

Dørre, Jarl Borgvin

Partner - Advokat
Mobil: 
+47 905 03 481
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: