Home / Medarbeidere / Advokatfullmektiger / Stinessen, Stein Erik

Stinessen, Stein Erik

Partner - Advokat (H)
Mobil: 
+47 99 11 99 12
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Arbeidserfaring

2007-
Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
1998-2007
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1985-1998
Partner, Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud
1982-1985
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud
1981-1982
Dommerfullmektig, Nedre Romerike Sorenskriverembete
1978-1981
Konsulent, Sivilombudsmannen
1977-1978
Politifullmektig, Oslo Politikammer

Utdanning

1976
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1995
Møterett Høyesterett

Medlemskap og tillitsverv

1982-
Juridisk sekretær, Landssammenslutningen av Vasskraftkommunar
1994-
Juridisk sekretær, Kommunekraft AS
1996-
Juridisk sekretær, Utmarkskommunenes sammenslutning
2000-
Fagutvalget for plan- og bygningsrett, Juristenes Etterutdanningssenter
2002-2004
Medlem av erstatningsgruppen, Biomangfoldlovutvalget NOU 2004:28
1992-
Medlem av Rødsethutvalget, NOU 1992:34 Skatt på kraftselskap
2007-
Styreleder Advokatfirmaet Lund & Co DA
2015-2017
Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2018-2019
Leder av Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2017-2020
Styremedlem i Norsk forening for miljørett
Last ned visitkort