Home / Medarbeidere / Kontorfelleskap / Lund, Ketil

Lund, Ketil

Høyesterettsdommer (1990-2009)
Mobil: 
+47 99 47 63 26
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 
Etter nær 20 år i Høyesteretts tjeneste har høyesterettsdommer Ketil Lund flyttet inn i lokalene til Lund & Co i Akersgaten 30. Ketil Lund arbeider som styreleder for ICJ-N (International Commission of Jurists, Norge). ICJ er en menneskerettsorganisasjon som ivaretar et bredt spekter av rettsstatlige og menneskerettslige interesser gjennom ulike fagutvalg. Foreningen er basert på personlig medlemskap  og  firmamedlemskap. Ketil Lund påtar seg i begrenset utstrekning oppdrag som foredragsholder, konsulent, megler og voldgiftsdommer.

Arbeidserfaring

1990-2009
Høyesterettsdommer
1994-1996
Formann i Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester (Lundkommisjonen)
1978-1990
Privatpraktiserende advokat
1970-1978
Advokat ved Regjeringsadvokatembetet
1967-1970
Universitetslektor
1966-1967
Dommerfullmektig, Ålesund

Utdanning

1965
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Medlemskap og tillitsverv

Styreleder i ICJ-Norge (International Commission of Jurists)
Last ned visitkort