Home / Medarbeidere / Partnere / Hurlen, Chirsti Erichsen

Hurlen, Chirsti Erichsen

Chirsti begynte i Lund & Co i januar 2018, etter over 10 års ansettelse i domstolene. Chirsti har fra sin tid i domstolene bred erfaring både innen privatrettslige og offentligrettslige fagområder, og har særlig kompetanse innen tvisteløsning og prosess. Hun arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene arbeidsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett. Hun har også erfaring med alminnelig kontraktsrett og naturressursrett, herunder spørsmål knyttet til miljøforbedringer i regulerte vassdrag.

Partner - Advokat
Mobil: 
+47 99 11 99 65
Telefon: 
+47 99 11 99 00
E-post: 

Arbeidserfaring

2019-
Partner, Advokatfirmaet Lund & Co
2018-2019
Senioradvokat, Advokatfirmaet Lund & Co
2015-2017
Nestleder juridisk utredningsenhet, Norges Høyesterett
2014
Spesialrådgiver, konstitusjonell avdeling, Stortinget
2014
Fungerende assisterende direktør, Norges Høyesterett
2008-2014
Utreder, Norges Høyesterett
2007-2008
Dommerfullmektig, Drammen tingrett
2004-2007
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2016
Forsvarets Høyskole, sjefskurset
2004
Cand. jur. i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Medlemskap og tillitsverv

2018
Medlem av Den norske Advokatforening
Last ned visitkort