Home / Node
Mandag, 17 januar, 2022 - 11:30

Et arrangement i regi av LVKs kvinnenettverk, og målgruppen er kvinnelige politikere og administrativt ansatte i LVKs medlemskommuner som vil lære mer om kraft, energi og miljø...

Sted: 
Oslo
Toppbanner for LVKs kvinnetnettverks seminar
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Til alle kvinnelige politikere og administrativt ansatte i LVKs medlemskommuner som vil lære mer om kraft, energi og miljø. Nå kan du melde deg på kvinnenettverkets første samling i Oslo 17.-18....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Finansdepartementet foreslår endringer i reglene om søksmålsadgang i skatteforvaltningsloven. LVK er tilfreds med at departementet, i tråd med LVKs høringsuttalelse, påpeker at endringene ikke...

Nordreisa, Norge. Foto: Vidar Nordli Mathisen/Unsplash

Resolusjon fra landsmøtet i USS 2021 – om motorferdsel

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om mineraler:

USS krever plass i motorferdselslovutvalget

Den 3. september 2021...Read more

Mineraler

Resolusjon fra landsmøtet i USS 2021 – om mineraler

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om mineraler:

Minerallovutvalget må suppleres med et eget utvalg som skal vurdere en lokal...Read more

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Foreløpige tall fra skatteetaten viser at det samlede eiendomsskattegrunnlaget for store vannkraftanlegg (over 10 000 kVA) for skatteåret 2022 er ca. kr. 262,6 milliarder. Det innebærer en...

Mineralutvinning
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om mineraler:

USS jubileumsfeiring i Oslo Rådhus
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

1. og 2. november feiret Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 25 års-jubileum med landsmøte og festmiddag i Oslo. 

Snøskuter i Nordreisa
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

USS 101 medlemskommuner har på landsmøtet 1. og 2. november 2021 i Oslo vedtatt følgende resolusjon om motorferdsel:

Sider