Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Miljøverndepartementet har besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom i Krokann-saken til Høyesterett.

Det fremgår av nyhetssak publisert på Miljøverndepartementets hjemmesider.
Vedtak...

Sider