Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har bistått tre tidligere ansatte i entreprenørselskapet BMO Tunnelsikring (BMOT) som fremsatte krav om erstatning ved tilbakesalg av ansatte-aksjer. Høyesteretts ankeutvalgs...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ansetter fire nye advokatfullmektiger. Vi gratulerer!

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Gratulerer til kollega Jon Wessel-Aas som nyvalgt leder i Advokatforeningen. 

advokater i Lund & Co
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, plan- og bygg, arbeidsrett, EU og EØS...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har i samarbeid med Ipsos fått i oppdrag fra KS å utrede og evaluere den rettslige situasjonen med hensyn til hatefulle, truende og andre krenkende ytringer mot folkevalgte.

...

Lund & Cos team i ELTE-saken
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokatfirmaet Lund & Co representerer 163 tidligere studenter det ungarske ELTE-universitetet i et gruppesøksmål mot staten og i klagesak til ESA. ESA har i dag 29. april 2020 avgitt en...

Tunnelsikring
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett avsa en enstemmig dom 30. mars d.å, i favør av tre tidligere ansatte i et entreprenørfirmaet i forbindelse med en tvist om tilbakekjøp av ansatteaksjer. Lund & Co...

Vindkraft Roan
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Verdien av norske vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer.

For ett år siden...

hytteforbud korona grunnloven eiendomsrett illustrasjon
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

 

Partner i Lund & Co Jon Wessel-Aas, som blant annet har menneskerettigheter som en av sine kompetanseområder, har vurdert påstander om at det...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på...

Sider