Home / Nyheter / Chirsti E. Hurlen rykker opp som partner i Lund & Co fra 1. juli
Chirsti Erichsen Hurlen

Chirsti E. Hurlen rykker opp som partner i Lund & Co fra 1. juli

1. juli tiltrer advokat Chirsti Erichsen Hurlen som ny partner i Lund & Co. Hurlen har vært senioradvokat i Lund & Co siden 2017, og har tidligere blant annet arbeidet i Høyesterett som nestleder i juridisk utredningsenhet og som assisterende direktør.

 

Hun har fra sin tid i domstolene bred erfaring innen både privatrettslige og offentligrettslige fagområder, og har særlig kompetanse når det gjelder tvisteløsning og prosess. Hurlen arbeider med fagområdene energi, miljø og naturressursrett samt ekspropriasjon. Hun har også en særlig kompetanse i arbeidsrett.