Home / Nyheter / ESA i ELTE-saken: norsk godkjenningspraksis er i strid med EØS-retten
Lund & Cos team i ELTE-saken

ESA i ELTE-saken: norsk godkjenningspraksis er i strid med EØS-retten

Advokatfirmaet Lund & Co representerer 163 tidligere studenter det ungarske ELTE-universitetet i et gruppesøksmål mot staten og i klagesak til ESA. ESA har i dag 29. april 2020 avgitt en grunngitt uttalelse («reasoned opinion») i saken, hvor det konkluderes med at norsk godkjenningspraksis er i strid med EØS-retten.

ELTE-kandidatene fikk avslag på søknader om autorisasjon/lisens til å praktisere som psykologer i Norge, og i gruppesøksmålet for domstolen gjorde de gjeldende at vedtakene var ugyldige og i strid med yrkeskvalifikasjonsdirektivet (direktiv 2005/36) og EØS-avtalen artikkel 28 og 31. Studentene tapte i tingretten, men har anket saken inn for lagmannsretten.

Lund & Co har bistått ELTE-kandidatene med utarbeidelse og oppfølging av klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). I ESAs  grunngitt uttalelse («reasoned opinion») konkludere ESA med at norsk godkjenningspraksis er i strid med EØS-retten.

ESA har gitt staten frist på fire måneder til å rette opp bruddet.  

Advokatene som har bistått er advokat (H) Per Andreas Bjørgan, advokat Hilde Ellingsen og advokat Chirsti Hurlen.