Home / Nyheter / Familien til Vigdis Hjorth varsler søksmål mot Den National Scene

Familien til Vigdis Hjorth varsler søksmål mot Den National Scene

Lund & Co-advokat Jon Wessel-Aas representerer Den Nationale Scene, som har mottatt varsel om søksmål fra familien til Vigdis Hjorth for teaterstykket "arv og miljø". Han skriver i svarbrevet til familiens advokat at «det er uaktuelt å betale».

Det er advokatfirmaet Elden som har fremsatt krav vegne av familien overfor DNS. Kravet er på 500 000 kroner, 250 000 kroner per fornærmet. DNS sier at de ikke kan utelukke at andre i Hjorth-familien også kommer med krav.