Home / Nyheter / Jarl Borgvin Dørre, ny partner i Lund & Co fra 1. juli
Jarl Borgvin Dørre

Jarl Borgvin Dørre, ny partner i Lund & Co fra 1. juli

1. juli tiltrer advokat Jarl Borgvin Dørre som ny partner i advokatfirmaet Lund & Co. Dørre fra stiling som partner i advokatfirmaet Hjort, der han har vært partner siden 2007. Før det var han advokat i advokatfirmaet Schjødt.

 

Dørre arbeider særlig med arbeidsrett, entreprise og fast eiendoms rettsforhold. Han har omfattende erfaring fra forhandlinger, prosedyre og tvisteløsning, både for de alminnelige domstoler og i voldgift, og han er flere ganger oppnevnt som voldgiftsdommer. Han prosederte nylig den prinsipielle saken i Høyesterett i år på vegne av Skanska Norge AS, om det arbeidsrettslige ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanningen.